PRÍZNAKY

 • Unavené, opuchnuté nohy?
 • Bolesti pri státí?
 • Možno máte kŕčové žily!

Kŕčové žily (varixy) sa v západných krajinách vyskytujú extrémne často a sú jednou z najbežnejších civilizačných chorôb. Asi 60% dospelých osôb v Slovenskej Republike trpí zmenami žíl v oblasti nôh. Nie je to len kozmetický problém - neliečené varixy veľkých žíl dolných končatín môžu viesť k závažným zdravotným problémom.

Za príčinu žilových ochorení sa považuje slabosť žilovej steny ako dedičné zaťaženie. Ďalšie faktory, ktoré podporujú vznik kŕčových žíl sú:

 • tehotenstvo
 • nedostatok pohybu
 • dlhšie státie alebo sedenie
 • nadváha
 • vek
 • reflux (porucha funkcie chlopní)
 • ženské pohlavie
 • životný štýl

 • Liečebné metódy

Na začiatku liečby je samozrejme vždy presná lekárska diagnóza, ktorej je individuálne prispôsobená odporúčaná terapia a ošetrenie.

Postupy, ktoré sú v súčasnej dobe najpoužívanejšie, majú veľa nedostatkov, akými sú napríklad nutnosť tumescenčnej anestézie (druh lokálnej anestézie, lokálne umŕtvenie), bolesti po ošetrení, opuchy, modriny, pigmentácie, poškodenie nervov, podkožia aj kože.

© ADYTON medical devices SK s.r.o